Sourate Cea căzută în genunchi (Al-Jathiyah) Par Fares AbbadFares Abbad
Sourate Cea căzută în genunchi (Al-Jathiyah)
001 Deschizatoarea (Al-Fatihah)
002 Vacii (Al-Baqarah)
003 Familei Imran ('Ali `Imran)
004 Femeilor (An-Nisa')
005 Mesei intinse (Al-Ma'idah)
006 Vitelor (Al-'An`am)
007 Creste de ziduri
008 Prăzilor (Al-'Anfal)
009 Căinței (At-Tawbah)
010 Iona (Yunus)
011 Hud
012 Iosif (Yusuf)
013 Tunetului (Ar-Ra`d)
014 Avraam ('Ibrahim)
015 Al-Hijr
016 Albinele (An-Nahl)
017 Călătoriei de peste noapte (Al-'Isra')
018 Peștera (Al-Kahf)
019 Maria (Maryam)
020 Ta-Ha
021 Profeții (Al-'Anbya')
022 Pelerinajul (Al-Haj)
023 Dreptcredincioșilor (Al-Mu'minun)
024 Luminii (An-Nur)
025 Îndreptar (Al-Furqan)
026 Poeţii (Ash-Shu`ara')
027 Furnicile (An-Naml)
028 Poveștilor (Al-Qasas)
029 Păianjenului (Al-`Ankabut)
030 Romanilor (Ar-Rum)
031 Luqman
032 Prosternării (As-Sajdah)
033 Părţilor aliate (Al-'Ahzab)
034 Sabaa
035 Creatorul (Fatir)
036 Ya-Sin
037 Cetele aşezate în rânduri (As-Saffat)
038 Sad
039 Cetelor (Az-Zumar)
040 Iertătorul (Ghafir)
041 Versetelor tâlcuite (Fussilat)
042 Sfatului (Ash-Shuraa)
043 Podoabelor de aur (Az-Zukhruf)
044 Fumului (Ad-Dukhan)
045 Cea căzută în genunchi (Al-Jathiyah)
046 Dune de nisip
047 Muhammed
048 Biruinţei (Al-Fath)
049 Odăilor (Al-Hujurat)
050 Qaf
051 Cele care risipesc (Adh-Dhariyat)
052 At-Tur
053 Steaua (An-Najm)
054 Luna (Al-Qamar)
055 Cel Milostiv (Ar-Rahman)
056 Cea care trebuie să se întâmple (Al-Waqi`ah)
057 Fierului (Al-Hadid)
058 Aceleia care discută (Al-Mujadila)
059 Pribegiei (Al-Hashr)
060 Celei încercate (Al-Mumtahanah)
061 Liniei de luptă (As-Saf)
062 Vinerea (Al-Jumu`ah)
063 Fățarnicii (Al-Munafiqun)
064 Marea pierdere (At-Taghabun)
065 Divorțului (At-Talaq)
066 Opririi (At-Tahrim)
067 Împărăției (Al-Mulk)
068 Calemului (Al-Qalam)
069 Celei adevărate (Al-Haqqah)
070 Drumurile înălțării (Al-Ma`arij)
071 Noe (Nuh)
072 Al-Djinn (Al-Jinn)
073 Cel învăluit (Al-Muzzammil)
074 Cel acoperit (Al-Muddaththir)
075 Învierii (Al-Qiyamah)
076 Omului (Al-'Insan)
077 Cele trimise (Al-Mursalat)
078 Vestea (An-Naba')
079 Cei care smulg (An-Nazi`at)
080 El s-a incruntat (`Abasa)
081 Întunecării (At-Takwir)
082 Despicării (Al-'Infitar)
083 Celor care înșală la măsură (Al-Mutaffifin)
084 Crăpării (Al-'Inshiqaq)
085 Zodiilor (Al-Buruj)
086 Celui care vine noaptea (At-Tariq)
087 Cel Preaînalt (Al-'A`la)
088 Cea care acoperă (Al-Ghashiyah)
089 Zorile (Al-Fajr)
090 Cetății (Al-Balad)
091 Soarelui (Ash-Shams)
092 Nopții (Al-Layl)
093 Zilei luminoase (Ad-Duhaa)
094 Deschiderii (Ash-Sharh)
095 Smochinilor (At-Tin)
096 Săngelui închegat (Al-`Alaq)
097 Hotărârii (Al-Qadr)
098 Dovezii celei limpezi (Al-Bayyinah)
099 Cutremurului (Az-Zalzalah)
100 Alergătorilor (Al-`Adiyat)
101 Celei care lovește (Al-Qari`ah)
102 Înmulțirii (At-Takathur)
103 Timpului (Al-`Asr)
104 Clevetitorului (Al-Humazah)
105 Elefantului (Al-Fil)
106 Qurayș
107 Ajutorului (Al-Ma`un)
108 Prisosinței (Al-Kawthar)
109 Necredincioșii (Al-Kafirun)
110 Biruinței (An-Nasr)
111 Firelor (Al-Masad)
112 Devoțiunii (Al-'Ikhlas)
113 Revărsatului zorilor (Al-Falaq)
114 Oamenilor (An-Nas)
Revenire la lista de recitatori